LindEducation

Anna Lennartsdotter Lindbom

Personlig Träning

Personlig träning innebär att du får ett träningsupplägg som utformas efter dig som person ur alla perspektiv.  När vi tränar tillsammans så utgår vi alltid från din dagsform och diskuterar alla eventuella funderingar som du kan tänkas ha. Du berättar om dina mål och jag hjälper dig att hitta vägen dit, utan smärta och med framgång som ledord, alltid med 3D-träning som en given del för att på ett skonsamt vis arbeta mot resultat.


För mig handlar personlig träning om att sätta dina mål i samarbete med dig för att sedan hjälpa dig mot dina resultat och möta de mål som är satta. Varje kropp är unik, träning och mål förändras längs med vägen och varje sinne är individuellt och påverkas av yttre omständigheter som också behöver tas i beaktande. Som 3D tränare så använder jag mig av en komplex tankekedja för att skapa träning som leder till resultat utan smärta och med ett holistiskt tankesätt för att anpassa träningen efter varje dina specifika behov.

/Anna Lennartsdotter Lindbom, Movement Specialist 3D-Trainer